Žieminių rapsų ir kviečių pasiruošimo žiemojimui vertinimas

Kauno raj. stotelė

Lapkričio 8 d.

Žieminiuose rapsuose įrengtame bandyme rapsų augalai pasiekė IV ontogenezės etapą, kurio metu toliau vystosi žiedynų dariniai, galutinai suformuojamos žiedinių organų užuomazgos.

Rapsų augalai pasižymi lapuotumu: augalas, esantis BBCH 30-39 tarpsniuose, turi 12-13 lapų. Šiais tarpsniais augalams būdinga atmesti apatinius lapus. Tai įvyksta dėl šviesos stygiaus, taip pat dėl vienokio ar kitokio streso poveikio. Pvz., šalnos, pavėluotas tręšimas, gausi lapija ir pan.  

Toks žieminiam rapsui būdingas fiziologinis procesas pastebėtas ir šioje stotelėje. Rugpjūčio 16 d. pasėti hibridinės veislės DOMINATOR rapsai yra puikios būklės – augimo kūgelio zonoje sukaupę apie 12 Brix% cukraus, turi 12-13 lapų. Šaknys, pagal ūkyje taikomą technologiją, yra pasiekusios maksimalius parametrus.

Didelis cukraus kiekis augaluose rodo, kad jie jau ruošiasi žiemojimui. Visgi, cukrūs yra išsklaidyti ir aiškios spektrometrinės žymės, matuojant cukraus kiekį rankiniu refraktometru, dar neturi. Lauksime pirmojo šaltuko, kuris sustabdys žieminių rapsų augimą, ir matuosime cukraus kiekį juose pakartotinai.

Piktžolių kontrolė šiame lauke buvo taikyta tinkama ir savalaikė kaip ir kiekvienais metais, dėl to piktžolių gausa laukas nepasižymi. Ūkininkas puikiai suvokia, kad nenaikinant vienaskilčių piktžolių rapsų pasėliuose derliaus nuostoliai gali siekti 30%-50%. Daugelis žemdirbių, rinkdamiesi graminicidą savo  rapsų pasėliams, visada įvertina produkto stabilumą bei efektyvumą, selektyvumą kultūriniams augalams bei kaip lanksčiai galima jį naudoti – tai yra, ar produktas dera mišiniuose su kitais produktais.

Žinant, kad ką tik sudygęs rapso augalas ypač jautrus stelbimui/šešėliavimui, labai svarbi savalaikė javų pabirų bei kitų vienaskilčių piktžolių kontrolė. Pirmajai žieminių kviečių pabirų kontrolei ūkis rinkosi rinkoje esantį produktą. Kadangi produktas suveikė tik iš dalies, taip pat papildomai sudygo antroji banga pabirų, laukas buvo nupurkštas padidinta „Fusilade Forte“ 0,8 l/ha norma.

Dirvinių herbicidų naudojimas žieminių rapsų pasėliuose, nežiūrint į kontaktinių herbicidų išpopuliarėjimą, yra vis dar plačiai paplitęs. Tokį pasirinkimą dažniausiai nulemia probleminių piktžolių (vienmetės miglės, daržinės žliūgės ir kt.) kontrolės poreikis bei palyginti neaukšta 1 ha kaina. Tačiau artimiausiu metu laukiama plačiausiai paplitusios veikliosios medžiagos – metazachloro, normos į 1 ha sumažinimo iki 500 g. Su tokia norma sukontroliuoti problemines piktžoles gali būti sudėtinga ar net neįmanoma.

Šioje stotelėje įrengtas žieminių rapsų pasėliuose naudojamų dirvinių herbicidų bandymas. Jo tikslas – išsiaiškinti įvairių produktų, kurių sudėtyje yra metazachloras, mišinių su dar mažai žinoma veikliąja medžiaga – napropamidu, efektyvumą naudojant 500 g/ha metazachloro normą bei palyginti jį su vienu iš populiariausių pasirinkimų – „Sultan“ 1,5 l/ha (750 g/ha metazachloro) + „Kalif“ 0,2 l/ha.

Pirmųjų apskaitų duomenys yra intriguojantys bei nuteikiantys optimistiškai – kai kurie mišiniai yra tikrai efektyvūs ir leidžia spręsti aukščiau įvardintas problemas. Be jokios abejonės, galutinį įvertinimą turėsime po pavasarinės piktžolių apskaitos, atsinaujinus rapsų vegetacijai.

Panevėžio raj. stotelė

Lapkričio 8 d.

Žieminių rapsų ir kviečių pasiruošimo žiemojimui vertinimas.

Panevėžio raj., 6 km į vakarus nuo Krekenavos, Žibartonių ŽŪB laukuose įrengtoje bandymų stotelėje vykdomi užsakomieji herbicidų tyrimai žieminiuose kviečiuose ETANA. Kviečiai pasėti rugsėjo 20 d.

Vizito metu buvo matomas intensyvus augalų krūmijimasis ir prasidėjęs IV ontogenezės etapas.

Visą spalio mėnesį ir pirmąją lapkričio dekadą vyravo ganėtinai šilti orai. O spalio 26 d. iškritusi šlapdriba suteikė laukui drėgmės. Tokios oro sąlygos vidutinio vėlyvumo sėjos žieminius kviečius skatino krūmytis.

Gamybinis laukas, kuriame įrengtas bandymas, purkštas herbicidų, mikroelementų ir stimuliatorių mišiniu: „Pontos“ 0,5 l/ha + „Stakato“ 0,2 l/ha + „Actiflow MCZ“ 1,0 l/ha + „N-ergy“ 1,0 l/ha + „Starmax Mn“ 1,0 l/ha. Bandymuose lygintos didesnės ir mažesnės herbicidų normos.

Matuojant cukrų kviečių stiebų zonoje BBCH 24-25 tarpsniuose, tiek gamybiniame lauke, tiek ir bandymo variantuose nustatytas didelis cukraus kiekis su ryškia spektometrine žyma, rodančia, kad augalai pasiruošę žiemoti. Gamybiniame lauke cukraus sukaupta 14 brix%, bandymo variantuose – 15 brix%.

Stotelėje žieminių kviečių pasėlyje įrengtas rudeninių herbicidų bei jų mišinių bandymas su tikslu įvertinti „Linas Agro“ parduodamų produktų – „Elipris“, „Boxer“, „Diflanil“, „Legacy Pro“, „Pontos“, „Mateno Duo“ – bei įvairių šių produktų kombinacijų efektyvumą. Pirmoji piktžolių apskaita rodo, kad daugumos bandyme panaudotų herbicidų ir jų mišinių efektyvumas prieš plačialapes piktžoles siekia 98-99 %. Tuo tarpu, efektyvumas prieš rapsų pabiras išsiskyrė kiek ženkliau.

Tačiau galutinės išvados apie produktų efektyvumą bus daromos atlikus pavasarinę piktžolių apskaitą. Rudeninės apskaitos metu dirvinė smilguolė bandyminiuose laukeliuose nebuvo užfiksuota.

Kryžkalnis, Raseinių  raj. stotelė

Lapkričio 14 d.

Žieminių kviečių pasiruošimo žiemojimui vertinimas tvarumo stotelėje.

Raseinių raj., Kryžkalnyje, prie magistralinio kelio A1 ūkininko laukuose įrengtoje tvarių sprendimų stotelėje, vykdomi mikrobiologinių ir trigubo superfosfato NPK 0-46-0 derinio tyrimai žieminiuose kviečiuose. Kviečiai pasėti rugsėjo 19 d.

Tyrimo variantai šių metų ūkio technologijoje:

1) sėjos metu naudotos trąšos: NPK 10-26-26 – 180 kg/ha, herbicidai  „Boxer” 1,5 l/ha + Stakato 0,2 l/ha.

2) sėjos metu naudotas trigubas superfosfatas NPK 0-46-0 – 180 kg/ha, herbicidai „Boxer” 1,5 l/ha + Stakato 0,2 l/ha.

3) sėjos metu naudotas trigubas superfosfatas NPK 0-46-0 – 180 kg/ha, ir žieminiams kviečiams esant BBCH 10-11: mikrobiologinis produktas  „Bio NPK Powder S“ – 0,25 kg/ha su herbicidais  „Boxer” 1,5 l/ha + Stakato 0,2 l/ha.

Vizito metu buvo matomas intensyvus augalų krūmijimasis ir prasidėjęs IV ontogenezės etapas.

Visą spalio mėnesį ir pirmąją lapkričio dekadą vyravo ganėtinai šilti orai. Drėgmės Žemaitijoje pakako, o spalio antroje pusėje jos buvo ir per daug. Tokios oro sąlygos vidutinio vėlyvumo sėjos žieminius kviečius skatino krūmytis.

Matuojant cukrų kviečių stiebų zonoje BBCH 23-25 tarpsniuose, nustatyta, kad 12 brix% cukraus kiekis su ryškia spektometrine žyma, rodančia, kad augalai pasiruošę žiemoti, rastas tik variante, kuriame augalai buvo patręšti trigubu superfosfatu.

Trigubo superfosfato NPK 0-46-0 kartu su mikrobiologiniu produktu „Bio NPK Powder S“ variante cukrus nustatytas su labiau išsklaidyta, 11 brix% verte.

O NPK 10-26-26 trąša patręštuose žieminių kviečių augaluose cukrus buvo žemiausios vertės – 9 brix%, tai parodė, kad augalai vis dar kaupia cukrų ir nėra pilnai pasiruošę žiemoti.

Juodeikiai, Skuodo raj. stotelė

Lapkričio 15 d.

Žiemkenčių ir žieminių rapsų pasiruošimo žiemojimui vertinimas

Skuodo raj., Juodeikiuose, ūkininko žieminių javų pasėliuose rudenį įrengti žieminių rapsų ir IKAR mikroelementinių, makroelementinių bei biostimuliatorių tręšimų per lapus bandymai.

Vertinant cukraus kiekį „Z” schemos būdu atrinktuose žieminių rapsų augaluose, vedant vidurkį iš 11 skirtingų veislių augalų, gauta, kad cukrus augimo kūgeliuose spektrogramoje išreikštas aiškiai, o jo vertė yra – 11,8 brix%.

Tam įtaką galėjo turėti viso gamybinio lauko užliejimas vandeniu rudenį, nes šio regiono stotelė yra įrengta kritiškai perteklinės drėgmės regione. Žieminiai rapsai gebėjo užaugti dar iki potvynio ir stebėjimo dieną jie buvo IV ontogenezės etape. Tiesa, lapų jie vidutiniškai turėjo mažiau (8-9 vnt.) nei kitose stebėtose „Grūdo kelio 2024: Per Lietuvą“ stotelėse. Tokie rapsai jau yra pasiruošę žiemoti, tik dėl perteklinės drėgmės pastebėti šaknų puviniai.

Teisingu pasirinkimu laikome tai, kad agrotechnologijoje tręšimus nusprendėme vykdyti pagal IKAR rekomendacijas, kas ir lėmė, kad augalai gebėjo užaugti dar iki potvynio ir sukaupti reikiamą cukraus kiekį žiemojimui. Žieminių rapsų auginimo technologijoje rudenį buvo naudota: IKAR B, IKAR Bigo W (2 kartus), IKAR BMo (2 kartus), IKAR Fosto, IKAR N26 TE Prolong, IKAR Enzo Pro, IKAR Mendelenium.

Žiemkenčiuose vizito metu buvo matomas intensyvus augalų krūmijimasis ir prasidėjęs IV ontogenezės etapas. Visą spalio mėnesį ir pirmąją lapkričio dekadą vyravo ganėtinai šilti orai. Drėgmės Žemaitijoje pakako, o spalio antroje pusėje jos buvo ir per daug. Tokios oro sąlygos vidutinio vėlyvumo sėjos žieminius kviečius skatino krūmytis, dėl to iki lapkričio pradžios jie pasiekė IV ontogenezės etapą.

Lapkričio pirmoji dekada pasižymėjo pertekline drėgme. Tai turėjo poveikį ir žiemkenčių išsivystymui. Žiemkenčiai (žieminiai miežiai, kvietrugiai ir kviečiai) kaip ir žieminiai rapsai pirmąją lapkričio dekadą 5-6 dienas buvo apsemti potvynio. Dėl to, matuojant cukraus vertes augaluose, jos buvo nenuoseklios.

Matuojant cukrų stiebų zonoje BBCH 23-25 tarpsniuose, cukraus vertė žieminiuose miežiuose  vidutiniškai buvo 6 brix% su ryškia spektrograma, kvietrugiuose neryškios spektrogramos cukraus vertė – tik 5 brix%, kviečiuose vidutiniškai – 7,5 brix%. Pagal tokį sukauptą cukraus kiekį augalai žiemotų labai silpni. Vienkartinis spalio 4 d. tręšimas IKAR Bigo W 0.5 L/ha + IKAR Fosto 0.5 L/ha + IKAR Enzo 0.5 L/ha + IKAR Zinto 0.5 L/ha paskatino augalų fotosintezę ir vegetacijos procesą, tačiau apsaugoti potvynio vandenyje mirkstančių augalų priemonių nėra.

Raseinių raj. stotelė

Lapkričio 21 d.

Žieminių kviečių ir žieminių rapsų pasiruošimo žiemojimui vertinimas

Raseinių raj., į šiaurę nuo Sujainių, ūkininko laukuose įrengti žieminių kviečių ir rapsų veislių bandymai bei rudeninių herbicidų efektyvumo bandymai. Laukams pasirinkta „YARA Lietuva“ tręšimo technologija.

Vertinant cukraus kiekį augaluose, paspaudus pirmajam stipresniam šaltukui (dienos metu vidutinė temperatūra buvo apie – 4°C) nustatyta, kad vidutinio vėlyvumo sėjos žieminiuose kviečiuose cukrus varijavo tarp veislių be esminių skirtumų, jo vertė – 9-10 brix%, tačiau skyrėsi cukraus sklaida žieminių kviečių augaluose.

Šio parametro dėka paaiškėjo, kad LG NIDA, ASORY ir ETANA yra tolerantiškos sėjos laikui, o BALITUS veislę rekomenduojama sėti kuo anksčiau. Tyrimo metu augalai buvo BBCH 23-24 išsivystymo tarpsnyje ir dėl nepalankių klimatinių sąlygų sparčiu augimu šie augalai nepasižymėjo.

Žieminiai rapsai DOMINATOR ir JANOSH ūkyje pasėti dviejuose sėjomaininiuose laukuose. DOMINATOR – žieminiai kviečiai (priešsėlis), o JANOSH – vasariniai miežiai.

Dažnu atveju, dėl miežių gebėjimo įsisavinti daugiau azoto ir kitų maistinių elementų iš dirvos, sekantis sėjomainos augalas būna „apiplėštas“ ir jam reikalinga intensyvesnė priežiūra.

Taip atsitiko ir šiuo atveju. JANOSH rapsai, pasėti tą pačią dieną kaip ir DOMINATOR  (2023 08 14) (priešsėlis – žieminiai kviečiai), cukraus tyrimo metu turėjo iki 10 lapų augale, o DOMINATOR – iki 12 lapų.

Cukraus vertė DOMINATOR augaluose nustatyta ypač didelė, – net 22 brix% (didžiausia iš visų tirtų rapsų augalų projekte „Grūdo kelias 2024: Per Lietuvą“), tai parodė, kad augalai yra itin stipraus imuniteto ir sukaupę žiemai daug atsargų. Žieminių rapsų JANOSH augalai, kad ir mažesnio išsivystymo laipsnio, buvo ryškios ir aukštos cukraus kiekio vertės – 13 brix%. Tai parodė, kad hibridinė JANOSH veislė yra itin atspari nepalankioms agrotechnologinėms sąlygoms.

Pasirinktų veislių ir hibridų augalai pagal ūkio taikomą technologiją ir „YARA Lietuva“ tręšimo rekomendacijas sukaupė reikiamą kiekį cukraus žiemojimui.

Visas stoteles galite rasti čia.